Open menu

Наука

Наукова діяльність ХТФ

Науковці ХТФ виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські та впроваджувальні роботи за програмами Міносвіти і науки України, Мінпромполітики, НАН України, Фонду фундаментальних досліджень України, за міжнародними грантами INTAS, NATO, COPERNICUS, за договорами з комерційними фірмами, промисловими підприємствами, Київською держадміністрацією, за договорами з науковими центрами Нідерландів (Інститут каталізу, м. Ейдховен), Німеччини (Дортмундський університет), Норвегії (Інститут природничих наук), США (Арізонський університет), Франції (Ліонський науковий центр) тощо.

Наукова робота факультету ведеться за такими напрямами:

  • наукова робота;
  • підготовка наукових кадрів;
  • інноваційна діяльність.

До науково-дослідних робіт активно залучаються студенти; факультет вже багато років практикує наукове стажування магістрів й аспірантів у наукових центрах, університетах і фірмах провідних країн світу.

Інтеграція науки і навчального процесу на ХТФ здійснюється шляхом впровадження в навчальний процес наукових розробок викладачів і співробітників факультету, удосконалення навчальних планів з урахуванням досягнень і перспектив розвитку науки і потреб ринку праці, дослідження та впровадження в навчальний процес нових технологій і нових матеріалів, підготовки і видання монографій, підручників і навчальних посібників.

Наукові школи

Д/б теми, гранти