Open menu

Третій рівень (доктора філософії)

Каталог та силабуси освітніх компонентів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Каталоги навчальних дисциплін (а також курсових проєктів та робіт, практик, кваліфікаційних робіт) містять анотований перелік дисциплін, які пропонуються для студентів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Силабуси містять інформацію щодо змісту дисципліни, взаємної відповідальності викладача та студента, дедлайнів, рейтингової системи оцінювання, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання тощо.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
 
Шифр
за ОНП

Назва освітньої компоненти (ОК)

Силабус

ОК для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями
Н 1 Філософські засади наукової діяльності  Завантажити
ОК для здобуття мовних компетентностей
Н 2 Іноземна мова для наукової діяльності (англійська, німецька, французька)

 Завантажити

ОК для здобуття глибинних знань зі спеціальності
Н 3 Нанохімія і наноматеріали Завантажити
Н 4 Методологія наукових досліджень  Завантажити
ОК для здобуття універсальних компетентностей дослідника
Н 5 Науково-дослідна практика  Завантажити
Н 6 Педагогічна практика  Завантажити