Open menu

Наукові розробки та впровадження

Залучення здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти до науково-дослідної роботи
Акти впровадження результатів наукових розробок та досліджень магістрів в учбовий процес
Напрямки наукової діяльності кафедр, де залучені магістри ОНП
  • Держбюджетні НДР
  • Гранти
  • Ініціативні НДР