Кафедри

Інформація про кафедри факультету з посиланнями на офіційні сайти

Технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології

Органічної хімії та технології органічних речовин

Технології електрохімічних виробництв

Хімічної технології кераміки та скла

Хімічної технології композиційних матеріалів

Фізичної хімії

Загальної та неорганічноі хімії