Підготовка наукових кадрів

На ХТФ преміювали 39 науково-педагогічних працівника і 7 науковців за публікації у Scopus та Web of Science. Вітаємо науковців ХТФ!

На долю Хіміко-технологічного факультету припадає 11,3 % (39 осіб) премійованих науково-педагогічних працівників (НПП) і 47,2% (7 осіб) науковців, загалом у КПІ рекомендували до преміювання 345 науково-педагогічних працівників і 17 науковців. Загальний фонд премій становить 700 тисяч гривень. Мінімальна сума премії авторам за публікаційну активність становитиме 500 грн, максимальна – обмежена сумою 15 тис. грн. Премія призначена авторам – працівникам КПі ім. Ігоря Сікорського за публікації у виданнях, що індексуються у наукових базах Scopus і Web of Science і мають показники впливовості (імпакт-фактор) не менше 0,5 та своїми статтями підвищили загальний рейтинг КПІ.

За наказом ректора про преміювання працівників ті здобувачів вищої освіти університету за публікаційну активність у 2019 році від 12.05.2020 №6/53 мінімальну суму премії в КПІ отримають 141 автор, максимальну – 4, з них 3 представника ХТФ: професор Фокін А.А., доценти Левандовський і Донцова Т.А., ще 3 науково-педагогічних працівника отримають премію розміром 10 тис. грн. доценти кафедри фізичної хімії Воровьйова В.І. і Бережницька О.С. і ст. викладач Пилипенко І.В. Активну участь у проведенні експериментів і підготовці матеріалів статей до оприлюднення їх у міжнародних науково метричних базах даних Scopus і Web of Science брали участь О.Гаврилова і Р.Антонюк.

39 науково-педагогічних працівників ХТФ за 2019 рік значно підвищили загальний рейтинг цитувань у наукових базах Scopus і Web of Science, з них це Астреліна І.М., Бережницьку О.С., Бика М.В., Васильєва Г.С., Васькевич А..І., Воровьйову В.І., Гайдай О.В., Донцову Т.А., Жук Т.С., Іваненко І.М., Компанець М.О.,Корнілович Б.Ю., Косогін О.В., Левандовський І.А., Лінючев О.Г., Лінючева О.В., Літинська М.І., Мельник Л.І., Миронюк О.В., Мотронюк Т.С., Нагірняк С.В.,Назарова Т.В., Нудченко М.А., Пилипенко І.В., Пилипенко Т.М., Плашихів С.В., Погребова І.С., Прокопенко В.А., Рассукана Ю.В., Свідерський В.А., Спасьонова Л.М.. Толстопалова Н.М. Фокін А.А., Фроленкова С.В., Хрокало Л.А., Черняк Л.П.. Чигиринець О.Е., Янушевська О.І. і 7 наукових працівників: Васильєва С.М., Герасименко Ю.С., Жигадло Є.Ю., Кушмирук А.І., Лопатіна Я.Ю., Мірошниченко Ю.С., Тимцунік А.В.)

КПІ ім. Ігоря Сікорського за 2019 рік посідає 6-те місце зі 177 українських вишів за показниками бази даних Scopus. Моніторинг провів у квітні сайт Освіта.ua. Серед критеріїв оцінювання – показники публікаційної активності: кількість публікацій, кількість цитувань та індекс Гірша. Їх визначають міжнародні наукові бази Scopus і Web of Science. Упродовж останніх шести років індекс Гірша у КПІ помітно зростає. Нині КПІ має індекс Гірша 61.

«У міжнародних рейтингах індекс Гірша важливий – він показує, наскільки університетські співробітники представлені у провідних наукових міжнародних виданнях. Це впливає на авторитетність університету – адже наші науковці публікуються в тих виданнях, де приймають тільки визнані роботи», – коментує перший проректор КПІ Юрій Якименко.


Хіміко-технологічний факультет вже багато років співпрацює з Національною академією наук України та Київською Малою академією наук учнівської молоді.


 Спеціалізовані ради на ХТФ

Д 26.002.13: захист кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями:

  • 05.17.01 - Технологія неорганічних речовин;
  • 05.17.03 - Технічна електрохімія;
  • 05.17.14 - Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
  • 05.17.21 - Технологія водоочищення

 

Д 26.002.24: захист кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями:

  • 05.17.11 - Технологія тугоплавких і неметалевих матеріалів;
  • 05.17.06 -Технологія полімерних і композиційних матеріалів

Кількість захистів  дисертацій за 2007-2011 р.р.:

- Кандидатських  - 15

- Докторських      - 3