Підготовка наукових кадрів

Хіміко-технологічний факультет вже багато років співпрацює з Національною академією наук України та Київською Малою академією наук учнівської молоді.

У 2014 році  колектив ХТФ нагороджено грамотою за багаторічну плідну співпрацю з Київською Малою академією наук учнівської молоді у справі виховання майбутньої наукової зміни Спеціалізовані ради на ХТФ

Д 26.002.13: захист кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями:

  • 05.17.01 - Технологія неорганічних речовин;
  • 05.17.03 - Технічна електрохімія;
  • 05.17.14 - Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
  • 05.17.21 - Технологія водоочищення

 

Д 26.002.24: захист кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями:

  • 05.17.11 - Технологія тугоплавких і неметалевих матеріалів;
  • 05.17.06 -Технологія полімерних і композиційних матеріалів

Кількість захистів  дисертацій за 2007-2011 р.р.:

- Кандидатських  - 15

- Докторських      - 3