Архів засідань Вченої ради ХТФ 2013/2014

   2015/2016    2014/2015   2012/2013


 Чергове засідання Вченої ради ХТФ відбулося
в понеділок 23 червня  о 14.30  у 118-4   
 
  Розглядались наступні питання:
 
  1. Конкурсні справи
  2.  Затвердження рейтингу завідувачів кафедр
  3. Про відповідність кадрового складу кафедр вимогам акредитації та ліцензування ОКР -   бакалавр       
         (Інформація заст. декана доц. Сангінової О.В.)
  4. Затвердження рейтингу НПП з науково-інноваційної складової
  5. Про конкурс дердбюджетних тем
      (Інформація заст.декана  ХТФ, проф Лінючевої О.В.).                                                                
6. Про попередні підсумки екзаменаційної сесії
 (Інформація заст.декана  ХТФдоц Лісовської І.В.)                                                                            
7. Підготовка до наступного навчального року, завдання на літній період
   8. Питання організації приймальної кампанії і роботи відбіркової комісії ХТФ. 
         (Інформація  декана ХТФ, проф.Астреліна).
   9 . Різне. 
      -Про надання грифу ХТФ методичним виданням факультету.
                                  

 

Чергове засідання Вченої ради ХТФ відбулося
26 травня о 14.30  у 118-4

Розглядались наступні питання:

  1.  Рейтинг НПП - наукова складова
  2. Затвердження звітів аспірантів ХТФ 1, 2, 3 років навчання.
  3.  Щодо підготовки програм дисциплін та робочих програм кредитних миодулів
  4. Про сайти кафедр та  складання рейтингу НПП співробітників ХТФ  за 2014 рік        
  5. Про прийом студентів на 1-й курс навчання за ОКР спеціаліст-магістр.
  6. Представлення кандидатур від ХТФ до «Алеї зірок»
  7. Про підсумки другої атестації та підготовка до літньої сесії
  8. Конкурсні справи.
  9. Різне.

Чергове засідання Вченої ради ХТФ відбулося
28 квітня  о 14.30  у 118-4

 Розглядались наступні питання:

1.Моніторінг фінансування наукових розробок у 2014 році
2. Підготовка до укладання міжнародних грантів
           (Інформація заст. декана ХТФ Лінючева О.В.)
3. Відповідність кадрового складу кафедр вимогам акредитації та ліцензування
4. Про сайти кафедр
5. Про надання грифів Ради ХТФ навчальним виданням факультету
             (Інформація  заст. декана ХТФ Сангінової О.В.).
6. Завдання з підсилення агетаційної роботи з абітурієнтами факультету
            (Інформація декана ХТФ Астреліна І.М.)
7. Конкурсні справи
8. Різне
-         про керивництво аспірантами ХТФ
-         про перезарахування практики магістрів, що навчаються за кордоном
 

Чергове засідання Вченої ради ХТФ відбулося
31 березня  о 14.30  у 118-4

Розглядались наступні питання:

1. Зміст і особливості викладання курсу фізики для студентів ХТФ (доповідач ст.викл. Дрозденко О.В.)
2. Зміст і особливості підготовки магістрівХТФ з дисципліни "Математичні методи оптимізації"(доповідач доц. Шахновський А.М.).
3. Про надання Грифів ХТФ методичним розробкам.
   (Інформація заст. декана ХТФ Сангінової О.В.)
4. Реєстрація НПП та науковців у міжнародному середовищі
5. Укладання міжнародних угод з партнерами США та Європи
6. Оновлення експонатів у Науковому парку
7. Розробка наукових сайтів підрозділів
8. Про оформлення патентів
9. Про безкоштовний інтерфейс
   (Інформація заст. декана ХТФ Лінючева О.В.)
10.Різне.
 

Чергове засідання Вченої ради ХТФ відбулося
24 лютого  о 14.30  у 118-4

Розглядались наступні питання:

1.       Звіт про виконання положень колективного договору за 2013 рік та прийняття договору на 2014 рік.
 (Звіт декана ХТФ Астреліна І.М., голови профбюро ХТФ Помиткіна А.П.).
2. Внесення пропозицій до колективного договору НТУУ «КПІ». Висунення делегатів на конференцію трудового колективу НТУУ «КПІ»
      (Інформація голови профбюро ХТФ Помиткіна А.П., голови профбюро студентів ХТФ Журбенко І.)
      3.  Про надання Грифів ХТФ методичним розробкам
4.Різне

 
Чергове засідання Вченої ради ХТФ відбулося
20 січня  о 14.30  у 118-4

Розглядались наступні питання:

1. Про затвердження кількісного  складу та дати конференції трудового колективу ХТФ
2. Про затвердження кількісного  складу делегації ХТФ на конференцію трудового     колективу НТУУ «КПІ»
(Інформація  голови пофбюро ХТФ Помиткіна А.П.)
3. Про надання грифів Ради ХТФ навчальним виданням факультету
(Інформація  заст. декана ХТФ Сангінової О.В.).
4. Про фінансування держбюджетних НДР в 2014 році.
 (Інформація  заст. декана ХТФ Лінючевої О.В.).
5. Конкурсні справи 
6 . Різне

Чергове засідання Вченої ради ХТФ відбулося
23 грудня  о 14.30  у 118-4

        Розглядались наступні питання:

1. Зміст і особливості математичної підготовки бакалаврів  ХТФ
(Інформація доц. кафедри вищої математики Качаєнко О.Б.)
2.Результати підготовки інформаційних, анотованих звітів за ІV квартал та 2013 рік
          (Інформація заст. декана, д.т.н. Лінючевої О.В..)
3.Про результати ІІ-ї аттестації студентів 1-4 курсів
                    (Інформація заст. декана, к.т.н. Лісовської І.В.)
4.Конкурсні справи
5. Різне

Чергове засідання Вченої ради ХТФ відбулося

25 листопада  о 14.30  у 118-4

        Розглядались наступні питання:

1. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів та пошукачів І року навчання
     (Наукові керівники, завідувачі кафедр)
2. Про зміст і особливості економічної підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів ХТФ
(Інформація доц кафедри економіки та підприємництва Підлісної О.А.)
3. Про зміст і особливості викладання дисципліни «Комп'ютерна графіка» для бакалаврів, спеціалістів і магістрів ХТФ
(Інформація доц кафедри КХТП Складаного Д.М.)
4. Про організацію нової науково-дослідної лабораторії на ХТФ
(Доповідає ас. каф.ОХ і ТОР Левандовський І.А.)
5. Результати підготовки річного звіту ХТФ по науці за 2013 р..
     (Інформація  заст. декана з наукової роботи, д.т.н. Лінючової О.В.)
6. Про ініціативну тематику
     (Інформація  заст. декана з наукової роботи, д.т.н. Лінючової О.В.)
7. Про результати 1-ої атестації 1-4 курсів ХТФ.
        (Інформація заст. декана Лісовської І.В.)
8. Про надання грифів Ради ХТФ навчальним виданням факультету
    (Інформація заст.декана  Сангінової О.В.)
9 . Різне:

 

Чергове засідання Вченої ради ХТФ відбулося у понеділок
 28 жовтня о 14.30  у 118-4

Розглядались наступні питання

1. Затвердження результатів звітів аспірантів та пошукачів ІІ, ІІІ, ІV років навчання
     (Наукові керівники, завідувачі кафедр)
2. Підготовка до  заключного звіту  НДР 2013 року.
     (Інформація  заст. декана з наукової роботи, д.т.н. Лінючової О.В.)
3. Про сайт факультету, кафедр та персонального кабінету викладачів ХТФ.
     (Інформація  заст. декана з наукової роботи, д.т.н. Лінючової О.В.)
4. Про реорганізацію мережі Інтернет на ХТФ
        (Інформація заст. декана, к.т.н. Сангінової О.В., доц. Бендюга В.І.))
5. Про кандидатури експертів  для міжнародної рейтингової корпорації Тimes
     (Інформація  заст. декана з наукової роботи, д.т.н. Лінючової О.В., Дуди Т.І.)
6. Про підсумки рейтингування науково-педагогічних працівників у 2012-2013 н.р.
        (Інформація заст. декана, к.т.н. Сангінової О.В.)
7. Аналіз підсумків вступної кампанії на 1 курс та прийому у магістратуру.
        (Інформація заст. декана, к.т.н. Сангінової О.В.)
8. Про програму викладання дисципліни «Органічна хімія»
         (Доповідь доц. каф ОХ і ТОР Кушка А.)
9 . Різне:
 

 

Чергове засідання Вченої ради ХТФ відбулося у четвер  29 серпня о 14.30  у 118-4

        Розглядались наступні питання:

1.      Підсумки приймальної кампанії  з набору  студентів  на ХТФ на І та V курси
(Інформація декана ХТФ, проф.Астреліна І
2.  Про штатний розклад та педнавантаження на кафедрах ХТФ на 2013-2014 н.р. 
     (Інформація заст.декана  ХТФ, проф. Астрелін І.М.).                                                                          
3. Підсумки ремонтних та оздоблювальних робіт влітку в приміщеннях ХТФ.
    (Інформація  декана ХТФ, проф.Астреліна).
4. Про результати перевірки комісіями університету готовності факультету до нового навчального року.
  5. Про газове господарство ХТ
  6. Про проведення свята «День першокурсника» 30.08.13 р
(Інформація заст. декана ХТФ, доц.Лісовська І.В.)
  7. Про проведення ярмарку професій «КПІ запрошує до співпраці» 31 жовтня 2013 р
  8. Про обсяги підготовки аспірантів і здобувачів на ХТФ в 2013 р.
  9. Про відкриття пам'ятника Войцеху Свєнтославському 30.08.2013 р.
10 . Щодо проекта Плану роботи ХТФ і Вченої ради факультету на 2011-2012 н р (інформація заст. декана доц. Сангінової О.В., Лісовська І.В., Лінючева О.В., Дуда Т.І., Токарчук В.В., Вчений секрктар ХТФ Іванюк О.В.)
11.Різне.  
               
                  

        2015/2016    2014/2015   2012/2013