Архів засідань Вченої ради ХТФ 2014/2015

2015/2016      2013/2014      2012/2013


 

Чергове засідання Вченої ради ХТФ відбулося
в понеділок 23 лютого о 14.30  у 118-4 
 
        Розглядались наступні питання:
 
1. Про затвердження кількісного  складу та дати конференції трудового колективу ХТФ
2. Про затвердження кількісного  складу делегації ХТФ на конференцію трудового     колективу НТУУ «КПІ»
(Інформація  голови профбюро ХТФ Помиткіна А.П.)
3. Щодо призначення Астреліна І.М. науковим керівником кафедри ТНР та ЗХТ
4. Про затвердження наукових держбюджетних тем на 2015 р.
5. Інформація  та задачі по науковому підрозділу ХТФ на 2015 р
 (Інформація  заст. декана ХТФ Лінючевої О.В.).
6. Конкурсні справи 
7 . Різне:
     - про затвердження навчальних та робочих планів
 

 

Засідання Вченої ради ХТФ відбулося
в понеділок 26 січня о 14.30  у 118-4 
 
Розглядались наступні питання:
  1. Про фінансування держбюджетних НДР в 2015 році.
  2. Про моніторінг спецфонду по кафедрам ХТФ за 2014 р та план на 2015 р.
  3. Про український на університетський конкурси новинок на 2015 р.
 (Інформація  заст. декана ХТФ Лінючевої О.В.).
  1. Про стан інформаційного забезпечення кампусу НТУУ «КПІ»
  2. Про надання грифів Ради ХТФ навчальним виданням факультету
  (Інформація  заст. декана ХТФ Сангінової О.В.)
  6.   Звіт по зимній сесії
  (Інформація  заст. декана ХТФ Лісовської І.В.)
   7. Конкурсні справи 
    8 . Різне

 

Чергове засідання Вченої ради ХТФ відбулося
в понеділок 29 вересня о 14.30  у 118-4 
 
Розглядались наступні питання:
1.      Громадське обговорення роботи "Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток  наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці", представленої на здобуття                 Державної премії України в галузі науки і техніки. Представлено Інститутом фізичної хімії імені Л.В.           Пісаржевського НАН України. Автори: Стрижак П.Є., Пятницький Ю.І., Долгіх Л.Ю., Трипольський           А.І. та ін. (Доповідач Стрижак П.Є.)
2.       Про план перевірки ректором ХТФ по організації та проведення переддипломної та навчальних практик (лютий 2015) та виконання навчального навантаження НПП кафедр (травень 2015 р)
3.       Про готовність кафедр до нового навчального року (навчальні плани, програми, сайти кафедр)
4.       Про запровадження системи з виявлення думки студентів про якість викладання
            (Інформація заст декана Сангінової О.В.)
   5.       Про вступ до аспірантури
   6.       Про створення комісії для приймання кандидатських іспитів
   7.       Про затвердження інформаційних звітів за 3-й квартал
   8.       Про науково-технічну співпрацю з Індією та Китаєм
(інформація заст. декана  Лінючевої О.В.
   9. Різне

 

Чергове засідання Вченої ради ХТФ відбулося
в четвер 28 серпня  о 14.30  у 118-4
 
        Розглядались наступні питання:
1.      Підсумки приймальної кампанії  з набору  студентів  на ХТФ на І курс ОКР бакалавр та V курс ОКР спеціаліст-магістр
(Інформація  секретарів ПК ХТФ Суботи І.С., Потаскалова В.А.)
2.  Про штатний розклад та педнавантаження на кафедрах ХТФ на 2014-2015 н.р. 
     (Інформація декана  ХТФ, проф. Астреліна ) 
3. Підсумки ремонтних та оздоблювальних робіт влітку в приміщеннях ХТФ.
    (Інформація  декана ХТФ, проф.Астреліна І.М.).
  4. Про проведення свята «День першокурсника» 29.08.14 р
(Інформація заст. декана ХТФ, доц.Лісовська І.В.)
  5. Про якість роботи керівників аспірантів і здобувачів на ХТФ в 2014-2015 н. р.
(Інформація заст. декана ХТФ, проф.Лінючевої О.В.)
6. Щодо проекта Плану роботи ХТФ і Вченої ради факультету на 2014-2015 н р (інформація заст. декана доц. Сангінової О.В., Лісовська І.В., Лінючева О.В., Дуда Т.І., Токарчук В.В., Вченого секретаря ХТФ Іванюк О.В.)
7. Конкурсні справи
8. Різне:
 - Про проведення вхідного ректорського контролю зі студентами І-го курсу
 - Про  новий графік проведення навчального процесу у І-му семестрі.
 - Про наказ щодо сайтів кафедр.   

 

     2015/2016      2013/2014      2012/2013